O Annie O Leżajsk-moje miasto Sylwetki Leżajszczan Spacerkiem po mieście Leżajsk i okolice         Leżajsk w obiektywie      Lezajsk z satelity     Plan miasta            Powrót do strony głównej


        Fot. Anna Ordyczynska          Fot. Tomasz Ordyczynski                  zobacz Fotoalbum


  Ks. Janusz Salamon dyrektor jezuickiego Centrum Kultury i Dialogu w Krakowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Leżajsku zorganizował w dniach 28-29 listopada 2007 roku warsztaty dla młodzieży w Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Projekt zrealizowano w ramach Programu dla Tolerancji - „To, co wspólne - to, co różne” Fundacji im. Stefana Batorego i Fundacji Żydowskiego Życia i Kultury im. Tada Laubego.

Ideą warsztatów było zachęcenie młodzieży ze szkół średnich, do udziału w kole zainteresowań wielokulturową przeszłością Leżajska, co mogłyby stanowić zalążek towarzystwa przyjaźni polsko-żydowskiej czy polsko-izraelskiej na Podkarpaciu.

Zainteresowanie kulturą żydowską i relacjami polsko-żydowskimi ułatwiłoby dialog z młodzieżą żydowską, odwiedzającą Leżajsk w ramach szkolnych wycieczek, dając podwaliny w rozwój przyjaznych relacji międzyludzkich, tak bardzo promowany i upragniony przez Jana Pawła II.

W dwudniowych warsztatach wzięło udział 60 uczniów z Leżajska, Nowej Sarzyny, Lubaczowa.

 

Warsztaty prowadziło kilkanaście osób z Polski i Izraela, w tym rabin, ksiądz, ocalały z Zagłady, a przede wszystkim młodzi Żydzi, zarówno z Polski, jak i z Izraela, którzy pomogli młodzieży odkryć, że żydowska obecność i kultura żydowska nie jest sprawą zamierzchłej i tragicznej przeszłości, ale jest czymś żywym, różnorodnym, fascynującym i przynależącym do kulturowej tożsamości każdego młodego Polaka.


Fot. Anna Ordyczynska  Fot. Anna OrdyczynskaSwoją niezwykłą historię opowiedział 83-letni p. Józef Noyhauz, urodzony w Łodzi, więzień łódzkiego getta i Oświęcimia, od 1946 roku obywatel Izraela, bohater izraelskiej wojny wyzwoleńczej. Mówiący piękną polszczyzną Pan Józef jest postacią niezwykłą, od lat zaangażowaną w przybliżanie młodzieży izraelskiej tego, co w historii polskich Żydów było niezwykłe i piękne.       Fot. Anna Ordyczynska

Pan Józef przyjechał na warsztaty w towarzystwie swojego 21-letniego wnuka, Aviva, który właśnie ukończył służbę wojskową w elitarnych jednostkach izraelskich. 

 


Fot. Anna Ordyczynska  Pan Bogumił Pempuś, nauczyciel historii, znawca i miłośnik Ziemi Leżajskiej, bardzo zasłużony dla budowania dobrej atmosfery wokół chasydzkiego ruchu pielgrzymkowego w Leżajsku opowiedział historię grodziskiego Żyda Gellera, który urodził się w 1914, wyemigrował w poszukiwaniu pracy w okresie kryzysu gospodarczego do Antwerpii, gdzie pracował w szlifierni diamentów. Gdy wybuchła wojna brał udział w obronie Francji, za co został odznaczony krzyżem wojennym. Dzisiaj jest prezesem kombatantów żydowskich we Francji. Zatęsknił do rodzinnych stron, do swoich korzeni i gdy przeszedł na emeryturę, przyjechał do Grodziska. Zestawił swoje życie w formie obrazów. Jest autorem ok. 80 obrazów, które wystawiane były w wielu galeriach –Paryżu, Londynie, Jerozolimie. Pan Bogusław interpretując obrazy, przedstawił nam życie Żydów w małej galicyjskiej wiosce, jaką było Grodzisko Dolne. Fot. Anna Ordyczynska 

 

 


Fot. Tomasz Ordyczynski  Anna Ordyczyńska przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej istniejące relacje polsko-żydowskie w wielokulturowym Leżajsku. Przedstawiła sylwetki Żydów i Polaków, którzy w okresie międzywojennym, mimo różnic narodowościowych, religijnych i kulturowych żyli w zgodzie, wspierali się w trudnych sytuacjach życiowych. Nakreśliła, jak wyglądało życie społeczne  i religijne leżajskich Żydów. Przedstawiła historie Żydów ukrywanych przez polskie rodziny oraz historie Polaków ukrywających Żydów w czasie II Wojny Światowej.


Fot. Anna Ordyczynska    Miriam Gonczarska i Beata Gładyś z warszawskiej Żydowskiej Gminy Wyznaniowej, opowiedziały o obecnym renesansie życia żydowskiego w Polsce, zwłaszcza o młodych polskich Żydach odkrywających wiarę i kulturę swoich przodków. Opowiadały o judaizmie, jego historii i tradycji, o celebrowaniu świąt i obyczajów żydowskich (m.in. Szabat, Chanuka, Sukkot, Purim).

 


Fot. Anna Ordyczynska  Rabin Maciej Pawlak, dyrektor Zespołu Szkół Lauder-Morasha w Warszawie zapoznał nas z żydowską duchowością. Wyjaśniał zainteresowanej młodzieży pojęcia związane z Torą zawierającą 613 przykazań, po hebrajsku nazywanych micwot. Tora, czyli Pięcioksiąg- spisany ręcznie na białym, wykonanym z jagnięcej skóry zwoju. Odpowiadał także na licznie zadawane pytania związane z wyglądem, strojem i zachowaniami podczas modlitwy chasydów przyjeżdżających na grób cadyka Elimelecha w Leżajsku.

     Fot. Tomasz Ordyczynski     Henryk Halkowski (Żydowska Gmina Wyznaniowa w Krakowie), znany żydowski gawędziarz z krakowskiego Kazimierza i autor książek o chasydach, przybliżył młodzieży sławną w całym świecie postać leżajskiego cadyka Elimelecha.


Fot. Anna Ordyczynska  W czasie wizyty przy grobie (ohelu) Elimelecha, Tomasz Ordyczyńska wyjaśniał, dlaczego pobożni Żydzi pielgrzymują do Leżajska, opowiedział o interesującej rozmowie z potomkiem cadyka Elimelecha z VI pokolenia w linii prostej, o swojej babci Janinie Ordyczyńskiej, która przez wiele lat opiekowała się ohelem.

 

Fot. Anna Ordyczynska  Wielkim zainteresowaniem  cieszyła się mykwa do rytualnego obmycia ciała przed modłami, którą pokazał uczestnikom warsztatów pan Henryk Ślanda.

 

 

 

Fot. Anna OrdyczynskaFot. Anna Ordyczynska   Znany polski badacz cmentarzy i nagrobków żydowskich, Jacek Proszyk, objaśniał żydowską symbolikę nagrobną, co pozwoliło młodzieży w czasie wizyty na kirkucie dostrzec, że także ten żydowski cmentarz jest świadectwem głębokiej wiary i bogatego duchowego świata ludzi, dla których Leżajsk był mała ojczyzną.

  Fot. Anna Ordyczynska  Fot. Anna Ordyczynska 


Fot. Anna Ordyczynska    Paweł Hoły z Zakopanego zaprezentował nam zdjęcia z dwukrotnego pobytu w Izraelu, przedstawiając relacje polsko-żydowskie z perspektywy Polaka .

 

Fot. Anna Ordyczynska  Benyamin Jakovian - opowiadał jak wyglądają relacje polsko-żydowskie z perspektywy Żyda urodzonego w Iranie, a studiującego teatrologię w Warszawie.  Podzielił się swoim obrazem Polski, swoim sentymentem do Polski i pragnieniem życia w przyjaźni z Polakami.

 


zobacz Fotoalbum
                                                                                                                                                                                             Top

                                      Księga Gości-przeglądanie                                                           Powrót do strony głównej 

Strona utworzona: 2007-12-01

Aktualizacja strony: 2010-07-15